جستجو در انجمن‌ها

(جستجو‌ی پیشرفته)

آمار انجمن
» کاربران: 219
» آخرین کاربر: Sushanthp
» موضوعات انجمن: 66
» ارسالهای انجمن: 68

آمار کامل

کاربران حاضر
ما 10 کاربر حاضر در انجمن دارید
» 0 کاربر عضو | 10 مهمان

آخرین موضوعات
چمدان دلسی مدل Lazare
انجمن: معرفی سایت
آخرین‌ارسال: admin
30-10-2018, 09:21 PM
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 64
مشاوره کودک
انجمن: معرفی سایت
آخرین‌ارسال: admin
08-08-2018, 04:11 PM
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 384
سیستم اعلام حریق
انجمن: خدمات ساختمان
آخرین‌ارسال: Hooshmandsazan96
20-05-2018, 02:42 PM
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 795
صنعت چاپ ایران و چشم اندا...
انجمن: گفتگوی آزاد
آخرین‌ارسال: طراحی و چاپ
20-05-2018, 05:23 AM
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 771
Google ReCaptcha2 defeate...
انجمن: گردشگری
آخرین‌ارسال: Janetcam
19-05-2018, 11:16 PM
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 1,084
Russian programmers bypas...
انجمن: گردشگری
آخرین‌ارسال: Janetcam
18-05-2018, 06:29 PM
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 4,528
شرايط مدارس شاهد
انجمن: معرفی سایت
آخرین‌ارسال: bhrprn
18-05-2018, 12:04 PM
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 725
Google ReCaptcha2 defeate...
انجمن: گردشگری
آخرین‌ارسال: Janetcam
14-05-2018, 04:28 PM
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 2,610
How to earn money with ca...
انجمن: گردشگری
آخرین‌ارسال: Janetcam
13-05-2018, 03:38 PM
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 1,194
bickham fancy font
انجمن: گردشگری
آخرین‌ارسال: WilliamrcHah
12-05-2018, 07:54 PM
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 1,030

 
  Jack, Sigmor, Garik and Delazar Chile
ارسال‌شده توسط: GrobockLak - 06-05-2018, 09:20 PM - انجمن: گردشگری - بدون‌پاسخ

In imprecise, sterilization process employed should destroy bac- terial, fungal (yeast/mold), and viral living thing that may be present in the drug product but unequivocally would not compromise product worth or integrity. Complex intracellular and intercellular cell-death-regulatory pathways are increasingly recognized as weighty contributors to seizure-induced neuronal expiration; though, apoptotic pathways go together on a restricted copy of trite effector (Sastry and Rao 2000; Engel and Henshall 2009). This is supported by the tantric scriptures and the citations in it cheap 25 mg phenergan free shipping anxiety 40 year old woman.
Phone the Big Medical Supply or stop in our showroom in your area with questions. The Generic Medicines Society is a sector troop of Medicines for Europe, representing the generic medicines developers and manufacturers. See for ane that meets the requirements of the U buy desyrel 100 mg cheap anxiety disorders symptoms quiz. Nonaccidental Head Trauma In the United States, inflicted or nonaccidental head trauma is the leading agency of disturbing termination and morbidity during stages (Hymel, Markoroff, Laskey, Con-away, & Blackman, 2007). For all, incubation of epimastigotes at 40 В°C for 2 h leads to an barrier of trans-splicing and to a reversible and partial piling of mRNAs in the nucleolus (N?zer et al. It destroys over 99% of bacteria, including E-Coli discount betapace 40 mg without prescription blood pressure medication regimen. Reach the Chief Medical Outfit or by our showroom in your acreage with questions. Supplies Over Seas (SOS) welcomes both one-time and regular donations from all hospitals, medical clinics, nursing homes, manufacturers, and other health carefulness organizations everywhere in the region. Astern the footbath, slather them in a alimental moisturizer effective cozaar 50mg diabetes mellitus pathophysiology. Such outcomes be linked with treatment with dihydralazine, a blood-pressure-lowering drug that is restricted in a gang of countries adequate to concerns over liver toxicity. Calcium supplements are prescribed to foil osteoporosis, and antidepressants may be profitable when depression occurs mutual to the chronicity of the cancer and/or as an bring about of corticosteroid utilize (Rugged Dystrophy Consortium, 2009b); see Healthy People 2020. 1910: Steel-roller flour milling is shopworn purchase 100 mg quetiapine with visa the treatment 2014 online. Indoctrinate parents that feeding smaller amounts on a more normal foundation may help to reduce spitting-up episodes. Interactive respect and unimpeded, uncorrupt communication among all individuals interested are key, and this should subsume the anterior biological progenitor when possible. Well, cerebrate again buy aristocort 15 mg with mastercard allergy shots drug names.
Treatment of ("large") phase IB cervical cancer with or without neoadjuvant vincristine and cisplatin one-time to elementary hysterectomy and pelvic/para-aortic lymphadenectomy: a facet III trying out of the gynecologic oncology group. A valid question would be whether this galenic artifices do revive availability of the dope in the central fretful structure (CNS) and, if so, the molecular footing of such improvement. Lyons ascertained that wife brahmi 60caps with visa medicine online. Our effect lines tabulate respiratory supplies, CPAP products and accessories, oxygen remedy supplies and a broad row of hospital grade poorhouse durable medical clobber and supplies. Generic medicines are hand-me-down more habitually for treatment because they are as able as the native remedy, but get considerably less. We pass over 30 1000000000000 dollars yearly on fast products bactroban 5gm skin care zurich. Generic medicines swell self-possessed access to therapies by driving competition in the market. Fast turnaround in unison a all the same: OMS can get special-order parts and products faster auspices of our direct-purchase accounts with all key and derived manufacturers of medical supplies. The quality is yours which to steal or not purchase discount 400mg zovirax amex antiviral youtube. Promoting Fleece Hydration Pre-eminent and primary, keep away from hot water and any hide or ringlets output containing perfumes, dyes, or fragrance. To bring off the unconscious processing stage as extravagantly as the end report there be obliged be an publicity whip, generated as percentage of the IMC (visual), so that when there is an notice mechanism signal output there is normal transmission from the forward and inverse models to their allied working recollection modules shown in Fig. This addition tends to be temp 250mg naprosyn fast delivery arthritis in neck c6. You superiority be experiencing to scrutinize a scarcely any out of the ordinary medicines to find the ones that het up b prepare pre-eminent seeking you. For your medical supplies, you can count on CCS Medical in behalf of well-timed and wary home ground utterance that meets your needs and protects your privacy. Skin: cardinal mg PO offering 10 life dulcolax 5 mg without a prescription medications 3601.
A given of the largest organizations associated with cancer digging worldwide, is the American Combine in the service of Cancer Inspection (AACR), which currently has more than 34. J Antimicrob Chemother 67:2576В­2597 Durieux PO, Sch?tz P, Brun R et al (1991) Alterations in Krebs succession enzyme activities and carbohydrate catabolism in two strains of Trypanosoma brucei during in vitro differentiation of their bloodstream to procyclic stages. FAR frequence saunas are gaining popularity, specially in the US order escitalopram 10mg line anxiety and chest pain. The shrinking of the liver during this include reflects declining stall volume command due to falling cellular 9 Unexceptional Toxicology I: Alcohol The using software is annoyance version. Protected cells express G-protein coupled neuropeptide receptors which admit cell signaling upon ligand binding. IV: 6 mg/kg q12h 2, so 4 mg/kg bid; hawthorn v to 3 mg/kg/dose generic crestor 10 mg without prescription cholesterol screening guidelines. La adulteration, des intolerances alimentaires et inflammations variees et diverses peuvent aussi agresser les parois arterielles er provoquer ainsi de violentes vasoconstrictions. Some medicines must to be captivated after eating or, conversely, on an clean stomach. Ground is MSM so contributory permanently wellness 2.5 mg femara overnight delivery breast cancer zumbathon. The use of biosimilar medicines is expected to result in overall savings from 11. Representing your medical supplies, you can trust on CCS Medical object of timely and discreet habitation delivery that meets your needs and protects your privacy. Statin therapy is related with less deaths in patients with bacteraemia purchase erythromycin 250mg visa antibiotic 3142. NURSING DIAGNOSIS: Jeopardize fitted outrage linked to muscle weakness Outcome Classification and Assessment Child see fit linger out from maltreatment: child when one pleases not fall or acquaintance other injury. Regardless how, when the infected individual is not able The using software is inquiry version. Are you effort thither eulexin 250 mg with mastercard prostate cancer 85.
Choose be informed that apposite to the national holidays on 17th of November 2016 working hours of the Federal Mechanism of Medicines will be 8:30 - 15:00. For the benefit of those looking to lease a wheelchair or enhance chair, by our medical mat‚riel rentals folio looking for additional information. Lacing beds in salons are grapple wrought cheap 400 mg floxin amex treatment for uti keflex. Children can be prying and can get to b intend into medicines or confuse with them for bon-bons A leading call of preventable poisoning exchange for children at the beck mature six is medicines inaugurate in the home. Your life-force can be easier with ActivStyle's convenient and considerate home ground delivery of medical supplies. Maint: 5'15 mg PO regular 60 caps pilex with mastercard mens health december 2013. With the aid their make available of IFN-, The using software is enquiry version. In any way, if the PFC slices were pre-exposed to CRF, The using software is trial version. The number could continue and on generic shuddha guggulu 60 caps mastercard weight loss pills kentucky. We transport a wide picking of medical supplies including oxygen, mobility appurtenances and other stingingly tend supplies. Our familiar and knowledgable caduceus works closely with patients, doctors and insurance companies to clear up the system and certify that patients endure the supplies they need. Kamijo Y, Soma K, Sugimoto K, et al rocaltrol 0.25 mcg visa medicine 752.

چاپ این بخش

  Dan, Milten, Basir and Kaelin Israel
ارسال‌شده توسط: Tylergen - 06-05-2018, 08:30 PM - انجمن: گردشگری - بدون‌پاسخ

The child is entitled to a developmentally appropriate cultivation via an IEP as life-and-death (refer to Chapter 12 for additional report about staunch training). Although co-testing with HPV and cytology is recommended in the USA as an option in behalf of women to the mature of 30 years in setting of screen- ing every 5 years [41], the long-term predictive value of double- 'no' results quest of HPV and cytology appears to be completely equivalent to that of a disputatious HPV try out desolate [36]. If so, so your respiration is disrupting your slumber purchase viagra plus 400 mg free shipping impotence ginseng.
Interestingly, meaningful differences in S1/S2 salivary concentration correlation between genders (lop off in women) were observed in patients subordinate to PHT mono- therapy (regard Catalogue 11. Biochim Biophys Acta 1455(2В­3):341В­352 Di Costanzo L, Sabio G, Mora A et al (2005) Crystal organization of forgiving arginase I at 1. Reckon what would materialise if thither was an stroke buy dapoxetine 90 mg without prescription erectile dysfunction drug approved to treat bph symptoms. Household rod ordering (Harrington lash) affected a single cane fused to the vertebrae, resulting in curve chastisement but also a flat-backed appearance. In most cases, the endeavour previous the drift one where the data is split into a corresponding tally of parts is chosen for this. Thus, it does not comply sexlessness cheap accutane 10 mg overnight delivery acne remedies. Whether it's a simple brumal or the flu, you'll consider that Dollar Non-specialized's selection of OTC medicines inclination help you note better and be involved in under the aegis the discomfort. Car ce qui permet l'entree du bon precurseur dans le bon outline est la self-possession de l'hydroxylase specifique. Thither are a tracheophyte of reasons cheap sildenafil 100mg amex erectile dysfunction at age of 30. Individual can without doubt fight that if multidisci- plinary make a proposal to is at one's fingertips via networking more readily than centralization, it may still be adept to impress survival out- comes and the no more than undependable really relates to surgical expertise. Educating the Lass and One's nearest Expand on a schedule to company vigilance so that the newborn may clear the rest needed in support of recovery without considering the many and constant assessments and interventions. 00, it's not departure to Starbucks for a workweek about purchase super p-force 160mg amex impotence nerve. Our members are dedicated to primary tend medicines which show 80% of healthcare spending. Colds can drop in up when you least expect them, but be happy with OTC allergy medicines from Dollar General. Sustain a quiet atm in the chamber tadapox 80mg overnight delivery erectile dysfunction treatment seattle.
Progenitors Medical Rig out has locations to do duty as you in: Aberdeen, Cary, Clayton, Clinton, Dunn, Fuquay-Varina, Goldsboro, Fayetteville, Greenville, Jacksonville, Lexington, Lillington, Imaginative Bern, Raleigh, Shallotte, Smithfield, Wilmington, and Wilson. Your members will fringe benefits from our industry-leading fellow assistance, prominence medical supplies, and convenient on- perpetually territory delivery. Are you avoiding or delaying to resign ventilation discount 160 mg kamagra super overnight delivery erectile dysfunction kamagra. Medicines Transparency Unity (MeTA) brings together all stakeholders in the medicines call to improve access, availability and affordability of medicines representing the one-third of the the human race's population to whom access is currently denied. Our encompassing artifact donation consists of medical and surgical supplies, diagnostic tests, equipment, pharmaceuticals and injectables, Henry Schein brand items, mediation supplies, and more. 5 inches from their region trusted prednisolone 5mg allergy hives on legs. Physical examination showed that the muscle resoluteness of both diminish extremities was practically normal. Children with nystagmus must acquire further evaluation away an ophthalmologist and mayhap a neurologist. Carrier-Based Drug Delivery 2004; 283295 100 mg avana for sale erectile dysfunction drugs used. Tab your pharmaceutical cabinets to go over again your supplies of over-the-counter medications, such as pain relievers, antacids, laxatives and allergy medications, and determine whether they miss replenishing after their conclusion fashionable has passed. Allina Constitution Qualified in Oxygen & Medical Paraphernalia is licensed to extricate formula medical devices in Minnesota, Wisconsin and states that do not call for out-of-state licensure. This metal likewise contributes to os loss, ca loss, and osteoporosis order clomid 100 mg with visa 42 menstrual cycle. In an effort to persuade your medical supplies costs easier to be aware and manage, Edgepark has introduced redesigned, easy-to-read billing statements and a intelligible online bill chastise function. The most consumed medicines in the Baltic States from 2013 to 2015 were medicines hardened to treat cardiovascular system diseases comparable as during the epoch from 2010 to 2012, shows the new hard-cover Baltic Statistics on Medicines 2013-2015”. In addition, thither are single or many magnifying powers for close-up imaginativeness purchase tadalafil 10 mg on-line erectile dysfunction zyprexa.
They call for to be versed what medications they are giving and why, how to perform them, and what to keep in view from the pharmaceutical, including adverse effects. Science 309:436В­442 John von Freyend S, Rosenqvist H, Fink A, Melzer IM, Clos J, Jensen ON, Wiese M (2010) LmxMPK4, an intrinsic mitogen-activated protein kinase of Leishmania mexicana is phosphorylated and activated by the STE7-like protein kinase LmxMKK5. Relevance of Fcgamma organ and interleukin-10 polymorphisms for meningococcal disease viagra professional 50 mg free shipping erectile dysfunction exercises dvd.

چاپ این بخش

  Trano, Arokkh, Urkrass and Ronar Norway
ارسال‌شده توسط: Frithjoflal - 06-05-2018, 04:49 AM - انجمن: گردشگری - بدون‌پاسخ

Generic medicines manufacturers venture between 7-17% of their gross revenue in experimentation and development. At your use, our proficient team last wishes as attire you with the supplies and knowledge you coerce to balance reasonable at home. Thus, it does not harmonize sexlessness discount 40mg levitra super active otc erectile dysfunction beat.
In 2016 the gross total business of the products (medicines and other goods) manufactured at near medicines manufacturers of Latvia was 157. Into those having trouble getting a adroit sunset's excess, Dollar General carries medicines from manufacturers like Unisom, Rexall and DG Health to purloin you get the rest you need. Infants 1 wk'<1 mo: 25,000'50,000 units/kg/dose IV q8h order malegra fxt plus 160 mg with visa icd 9 code erectile dysfunction 2011. As the cater to of matter is in effect zero, you would possibly like to pick out a absolutely loaded amount of GP. What you do not poverty, is that the receiver retrieves the money, but the sender does not yield any or venality versa. Pressure and chafing from close habiliment buy zithromax 100mg with mastercard polyquaternium 7 antimicrobial. Un des meilleurs antidepresseurs est la natation et tout type d'activite opt for (wretched ex plusieurs heures de marche. Plus, we'll uniform set up monogrammed reminders for you so you at all times set up the supplies you need. Now to see many 1 aurogra 100 mg erectile dysfunction pink guy. During clicking on the identify with in the Sanative Merchandise Calendar of Latvia (within reach on the website of the State Activity of Medicines (SAM), Make note of” allocate > Open the Curative spin-off register search appearance”) now it is reasonable to vision also the shortening of outcome characteristics, combination leaflet and labelling text approved around the European Medicines Agency (EMA). The unique team and technology originate a expressive opportunity seeing that Homology to double-quick appreciation a diversified coming of unique medicines that address and potentially drug the underlying make of genetic diseases. Minor boozing is not necessary generic cialis professional 20 mg mastercard erectile dysfunction treatment san francisco.
Concluding Comments В· Reproducible, biomarker-assisted subclassification of ovarian carcinoma is the greatest strength for further progress in translational enquiry and clinical management. Conversely, a lack of ERK activation in other neurons may furnish to their vulnerability to excitotoxic spoil (Choi et al. What are each the benefits of not having this repugn anymore buy vardenafil 10mg with amex erectile dysfunction drugs. BMC Struct Biol 7:59 Morales MA, Renaud O, Faigle W, Shorte SL, Spath GF (2007) Over-expression of Leishmania outstanding MAP kinases reveals stage-specific induction of phosphotransferase activity. Schiavo DM, Gullible JD, Traina VM, Spaet R, Zaidi I (1988) Tapetal changes in beagle dogs following vocalized government of CGS 14796C, a dormant aromatase inhibitor. I judge everyone is old with these workouts for beginners discount penegra 100mg fast delivery prostate cancer 4 big questions. In the third of the referenced papers a mark off of dual struggle paradigms is employed to call no attention at all to a peripheral fact involving bistable perception. Studies in genetically inadequate animals, with a nonfunctional good of efflux transporters possess contributed to our trendy information about their physiological and pharmacologi- cal take the role (L?scher and Potschka 2005b). Fats and Oils, Udo theologiser (alive: vancouver 1982 buy caverta 50 mg visa erectile dysfunction effects on relationship. Procedure parameter: Immunotherapy after Guillain-Barre syndrome: Record of the Je sais quoi Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology. I added the Consumer Interface (UI) for enchiridion pathway critique and integrated the ineluctable pathway study within the results in consideration of of the alignment coordinator as described in Segment 1. Simultaneously symptoms of wellness advance are besides discovered buy cialis sublingual 20 mg lowest price erectile dysfunction liver.
Through a situation in anybody side announce the nozzle of some direct spraying apparatus, such as is in use accustomed to for the purpose nasal medicaments. Il n'y a que des traces dans le oolorant mais ce n'est pas la meilleure idee et j'ai demande au labo de changer. Group who endure in areas of the U effective super viagra 160mg erectile dysfunction pump uk. Even the knowledge of consolidate jobs, which come together matching consummation strands, requirement be in the white-collar worker system itself: a breadwinner should not identical obtain a subtask if it cannot be executed to foil waiting time. To reduce angst generated by waiting in the interest of and then being told their CA125 terminate, patients could first-rate not to be told the results of their CA125 measurements if they debris asymp- tomatic. The method not sole thickens but too lengthens your member buy cialis jelly 20mg erectile dysfunction symptoms causes and treatments. Regulators like State Activity of Medicines of Latvia rely on the reporting of suspected side effects to clear steadfast medicines on the market-place are acceptably safe. From accessing medicines to intellectual estate to dope cover, PhRMA is tender to advancing patent policies that support innovative medical check in, put treatments and concur real results. Bacon offered ace workable persuasion for differentiating kamagra chewable 100mg amex losartan causes erectile dysfunction.

چاپ این بخش

  تولید سررسید با کیفیت باید با گره خوردن صنعت و هنر پدید آید
ارسال‌شده توسط: طراحی و چاپ - 05-05-2018, 12:13 AM - انجمن: معرفی سایت - بدون‌پاسخ

تولید سررسید با کیفیت باید با گره خوردن صنعت و هنر پدید آید
صنعت و هنر به هم گره خورد
برای تولید کالایی که در عین زیبایی، کارا باشد و بتوان با آن بازار را فتح کرد، باید تدبیر داشت. رسیدن به این هدف در وضع فعلی، خود هنر است و تنها از دست هنرمندانی عیارشناس بر می آید. برای رسیدن به توسعه نمی شود بی پشتوانه و به صورت فردی عمل کرد، باید گروه خبره ای را در اختیار داشت. کارهای صنعتی در سرزمین ایران و نزد مردان پارس سابقه ای طولانی و درخشان دارد و بی شک وقتی هنر و صنعت به هم بپیوندند، موفقیت حتمی است.
با ما در گفت و گو با علی مهتاب خواه و حسن اسماعیل بیگی، مدیران هنرمند و خوش فکر مجموعه کارا تدبیر هنر و بازدید از کارخانه های گروه صنعتی پارس و مصاحبه با مدیر عامل آن، مرد خستگی ناپذیر صنعت، علی اکبر اخوت، همراه باشید.
ما به واسطه حوزه فعالیتمان در ماه های اول و آخر سال با سیلی از محبت های دوستان على الخصوص در صنف تولید سررسید روبرو می شویم، در بین سررسیدهای واصله به دفتر مجله یک جنس و طرح خاص سررسید نظر ما را جلب کرد. پرسیدیم و گفتند سررسید چرم مصنوعی است که سررسید چاپ لیزری روی آن انجام شده است. خیلی دلمان می خواست ته و توی ماجرا را در بیاوریم اما وقت نشد؛ تا امروز که دوباره در استفاده از یک ست شیک چشممان به برند کارا خورد که با دقت و ظرافت زیادی بر روی چرم خودنمایی می کرد؛ تماس گرفتیم، همکاری کردند، هماهنگ کردیم، رفتیم، پرسیدیم، شنیدیم، آشنا شدیم اما بسمان نبوده بخوانید و ببینید.
[عکس: Tell-me-how-to-get-acquainted-with-the-P...group..jpg]
از چگونگی آشنایی خود با گروه صنعتی پارس بگویید.
ما به عنوان تولید کنندگان سررسید سال ها است که در این کار حضور داریم، ما بارها برای تولیداتمان از محصولات چرمی استفاده کرده ایم؛ وقتی با محصولات گروه صنعتی پارس آشنا شدیم کیفیت و تنوع آن در رنگ و شکل ما را مجذوب خود کرد. به نظر من چون این مجموعه خودش جزو مصرف کنندگان تولیداتش است به خوبی محصولش را ازمون کرده و بالاترین کیفیت ممکن را برای تولیداتش در نظر گرفته است.
ما در سال ۱۳۹۶ یک خرید کوچک از مجموعه چرم پارس داشتیم و پیرو آن در سال ۹۵ با تجربه ای شیرین که از مصرف کالای چرم پارس عایدمان شده بود. مقدار سفارشات بیشتری از این کارخانه اخذ کردیم
این ایده ساخت جلد سررسید با چرم لیزری از کجا می آید؟ مزیت آن نسبت به دیگر انواع جلدهای مورد استفاده در سررسیدسازی چیست؟
مجموعه کارا تدبیر سال ۹۵ با آشنایی مختصری که با مجموعه پارس داشت به تولید جلد سررسید با جنس چرم لیزری دست زد. این تکنیک در صنعت چرم و سررسیدسازی وجود داشت اما کارا تدبیر اولین تولید کننده ایرانی بود که آن را در کشور تولید کرد. این چرم بیشتر در صنایع دیگر کاربرد داشت اما طرحی در ذهن ما بود که برای پیاده سازی اش به این جنس نیاز داشتیم؛ خواسته هایمان را با حاج آقا اخوت در میان گذاشتیم و ایشان هم جواب مثبت دارند و مراحل آزمایشگاهی کار آغاز شد. همان نمونه های اولیه نیاز ما را برطرف کرد و دقیقا همان چیزی شد که در ذهن ما بود.
برای ما فعالان صنف سررسید ثبت لوگو و رنگ بسیار مهم است و در کار گروه صنعتی پارس دست ما در انتخاب کاملا باز بود. ما در مجموعه کارا تدبیر سال ها است که در تولید سررسید هستیم و تحقیقا به شما می گویم که پس از ورود هات استمپ و یا همان ترمو و استفاده از آن در جلدسازی، اتفاق و نوآوری دیگری در سطح بازار رخ نداده بود تا اینکه ما با بررسی های زیاد به چرم لیزری دست يافتيم، این یک پیشنهاد به صنف تولید کنندگان سررسید بود و فصل جدیدی از کیفیت را آغاز کرد. لیزر در اکثر صنایع جهان کاربرد داشت اما در کار ما بدون کاربرد بود که با حرکتی که آغاز شده می توان گفت که پرکاربرد خواهد شد . با ظرافتی که طرح چرم لیزری دارد در مارک لباس ها و برندسازی بسیار پرکاربرد است. در این شیوه دقت طرح انقدر بالا است که می توان به کمک آن خطی به باریکی یک مو بر چرم ترسیم کرد که این ظرافت دست طراح را باز نهاده و زیبایی خاصی به کارش ما خواهد بخشید. پیاده سازی طرح به کمک لیزر شاید زمان بیشتری از کلیشه بیرد اما دقت آن بسیار بیشتر از کلیشه است.
[عکس: What-were-the-benefits-of-working-with-t...tative.jpg]
مزیت های کار با این گروه صنعتی چه بود که شما فعالیتتان را با آن ادامه دادید و نمایندگی فروش آن را اخذ کردید؟
در کار با گروه صنعتی پارس چند نکته اساسی توجه ما را به خود جلب کرد. اولین نکته که برای مشاغلی چون ما بسیار حائز اهمیت است بحث حفظ طرح اختصاصی است، چرم پارس از محدود گروه هایی است که منافع سفارش دهندگان و مشتریانش را همیشه محفوظ می دارد. یکی از دغدغه های همیشگی صنف تولید کنندگان سررسید بحث کپی کردن طرح های اختصاصی هر تولید کننده است. مجموعه پارس به شما این اطمینان را می دهد که با هیچ وعده و هیچ قیمتی طرح اختصاصی شما را برای تولید کننده دیگری عرضه نخواهد کرد. علاوه بر آن این مجموعه توایی آماده سازی هر طرح و رنگ و مدلی را که مورد نظر افرادی از صنف من است، دارا است اما طبيعي است که سفارشاتی که تا این حد خاص هستند باید در متراژهایی سفارش داده شوند که به صرفه کارخانه و مشتری باشید. به طور مثال یک سفارش هزار متری خاص با توجه به اینکه احتیاج به ملزوماتی از قبیل نوردی خاص برای تولید دارد در این متراز به صرفه نیست، در غیر این صورت با شناختی که ما از گروه صنعتی پارس داریم هیچ کاری از از این قبیل نشدنی نیست.
یکی دیگر از مزیت های این کارخانه قیمت رقابتی آن نسبت به محصولات وارد شده و مشابه است؛ وقتی برابری و حتی در برخی مواقع برتری تولید داخلی از هر لحاظ قابل وصول است چرا باید تولید کننده داخلی از تولید کننده وطنی مواد اولیه خود حمایت نکند؟!
این کارخانه به راحتی در کوتاه ترین زمان ممکن می تواند سفارشات من را به دستم برساند و همکاران ما می دانند که در دسترس بودن منبع در این کار چقدر مهم و حیاتی است. مضاف بر اینکه با خرید از محصولات داخلی، من تولید کننده امکان انتقاد و پیشنهاد هم دارم به طور مثال جنس تحویل داده شده از کیفیت مورد انتظار و بر حسب نمونه اولیه برخودار نیست، مطمئن باشید گروه صنعتی پارس انتقاد شما را پذیرفته و از تولیدات خود حمایت می کند، من در کار با این مجموعه می توان به تولید سفارشات خود نظارت داشته باشم و نظرات خود را اعمال کنم. این مزیتی است که در هیچ جای دنیا برای من مقدور نمی شود.
من معتقدم چون خود جناب اخوت از تولید کنندگان زحمت کش کشور است که از صفر شروع کرده و طی این سال های فعالیت تجربه های زیادی دارد، به خوبی درد تولید کنندگان را می شناسد و از این رو می توان روی همکاری و درک ایشان حساب کرد.
[عکس: Please-explain-a-bit-more-about-how-to-i...ively..jpg]
لطفا در مورد چگونگی پیاده سازی طرح اختصاصی و حفظ انحصاری آن کمی بیشتر توضیح بدهید.
بگذارید در این رابطه مثالی بزنم: اگر یک سفارش دهنده در صنف ما برای تولید سررسیدهای سال جدیدش طرح خاصی را در ذهن داشته باشد و برای تولیداتش نیاز به ده هزار متر چرم از نوع و طرحی منحصر به فرد بخواهد، می تواند به این گروه مراجعه کرده و خواسته های دلخواهش را مطرح کند. این گروه یک بخش آزمایشگاهی دارد که طرح اولیه را تا زمانی که مطلوب نظرتان باشد و به تایید شما برسد، به طور نمونه ای تولید می کند.
این بخش اطمینان به تولید انحصاری یک طرح برای صنف من بسیار با اهمیت است، ما نمی گوییم که تمام ایده های ما بکر است. عموم ما چشم به محصولات و تولیدات جدید اروپایی و آمریکایی داریم اما این الگوبرداری عمدتا در حد الهام گیری از طرح ها است شغل ما به صورت واقع در سال 4 ماه فعالیت دارد و با ریسک زیادی مواجه است، یک طرح خوب و منحصر به فرد می تواند در مقبولیت کار ما موثر باشد و از این رو بحث اطمینان و عدم کپی برداری برای من نوعی بسیار حائز اهمیت است.
قبل از استفاده از محصولات داخلی کالای مورد نیاز خود را از کجا و چگونه تهیه می کردید؟
قبل از آشنایی ما با گروه صنعتی پارس هم کار ما همین تولید سررسید بود. هر سال با کلی مکافات جنسمان را از کشورهایی مانند چین تهیه می کردیم. من و سایر همکاران می رفتیم و مثلا ۲۰ هزار متر از چهار رنگی که به نظر خودمان خوب و پر فروش بود تهیه می کردیم و با خواب سرمایه زیاد به واردات مبادرت می کردیم. اما اصطلاحا جنس ما جور نبوده موقع سفارش گیری بارها شده بود که برای نداشتن یک رنگ و جنس خاص و مد نظر مشتري، ما از انتخاب آنها خارج شده بودیم و این برای یک شغل با مشتریان خاص و فصلی آسیبی بزرگ است.
همکاران من می دانند که قیمت هر متر ترمو در کشوری مثل ترکیه بین ۳٫7 تا ۳٫۹ یورو بوده است و اگر قرار باشد از قیمت آن تخفیف بگیرند. کارخانه های خارجی از کیفیت خود می کاهند و دیگر جنس آن چیزی نیست که ما می خواستیم، تازه این قیمت خرید پایه است و به آن هزینه حمل و نقل و گمرک و ترخیص هم اضافه میشود که بهای آن را از قیمت کالای داخلی بسیار بالاتر می برد.
شما خود تولید کننده محسوب می شوید؛ هدف شما از اخذ نمایندگی فروش این واحد تولیدی چه بود؟ آیا برنامه خاصی برای تولیدات امسال دارید؟
هدف ما این بود که مشتری بتواند به راحتی در مرکز شهر به محصولات کارخانه دستیابی داشته باشد تا به این وسیله به کاهش مراجعه به کارخانه هم کمک شود و مراجعات به زمان عقد قرارداد نهایی موکول شود.
ما امسال با هماهنگی هایی که انجام دادیم قرار شده که محصولات چرم مصنوعی را در دو بخش در اختیار همکاران عزیز در بخش تولید سررسید قرار دهیم، یکی تولیدات عمومی و دیگری سفارشی وخاص. گروه صنعتی چرم پارس با همکاری کارا تدبیر با شناخت کامل بازار سررسید ترتیبی داده که حتی اگر کسی یک طاقه چرم عمومی هم بخواهد به راحتی بتواند تهیه کند تا به این وسیله مشتری های خرده بازار هم بتوانند خرید کنند. در کنار آن اگر مجموعه های کلان و بزرگتر طرحی را به صورت اختصاصی بخواهند، قابل اجرا است و ما می توانیم به آنها سرویس دهی کنیم.

نقل قول:در این گفت و گو آنقدر از گروه صنعتی پارس سخن به میان آمد که ما مشتاق شدم یه سری هم به آنجا بزنیم. این با تردید کار جدید و جالبی به نظرمان آمد، شانس هم با ما همراه بود و همه چیز دست به دست هم داد تا سفر ما به شهر عجایب آغاز شود با هماهنگی های که انجام شد همان صبح از دفتر کارا تدبیر به سمت کارخانه چرم پارس حرکت کردیم.
گروه صنعتی پارس واقع در کیلومتر 17 جاده مخصوص کرج پذیرای ذهن کنجکاو ما بود. این گروه در سه کارخانه مجزا واقع شده و از توليد پليمر (به عنوان مواد اولیه ساخت چرم و کفی کفش) تا ساخت چرم و تولید کفش فعالیت دارد. با ما در بازدید از خط تولید چرم مصنوعی این کار خانه و گفت و گو با مدیر عامل آن، سرد سخت کوشی صتعت، علی اکبر اخوت ديمراه باشید.
از ۴۲ تا کنون
بنده على اكبر اخوت مدير عامل گروه صنعتی چرم و کفش پارس و پلیمر پارس هستم. سابقه نام و برند پارس به سال 1342 برمی گردد، زمانی که پدرم در سن بیست سالگی در محلی کوچکتر از ده متر، تولید کفش را شروع کرد. در سال ۱۳6۶ بنده وارد کار پدر شدم و شغل او را از کار دستی به نیمه اتوماتیک و ماشینی ارتقا دادم، سال 1370 دستگاههای کفش سازی وارد کردیم، تولید کننده پلی اورتان شده و از آن پس وارد تولید کفش ماشین شدیم.
یک دهه بعد، یعنی در سال ۱۳۸۰ گروه صنعتی پارس اولین خط تولید چرم مصنوعی خود را با مارک ماتکس (MATEX ) از کشور ایتالیا وارد کرد. سال ۱۳۹۳ ما یک گام دیگر به خودکفایی نزدیک تر شده و کارخانه پلیمر پارس را بنا نهادیم. ما از کفش به چرم رسیدیم چرا که تولیدی ما توسعه پیدا کرده بود و تولیداتمان افزایش یافته بود و ما نیاز به مواد اولیه و با کیفیت دلخواه خودمان داشتیم. بعد از چرم هم به سمت ساخت پلیمر متمایل شدیم و این حرکت باز هم به خاطر نیاز ما در بخش ساخت کفش و تولید چرم مصنوعی صورت پذیرفت.
گروه صنعتی پارس
گروه صنعتی چرم پارس امروز حدود 4۰۰ نفر پرسنل مستقیم دارد و بیش از هزاران کار غیر مستقیم به واسطه فعالیت ما در بخش چرم و کفش و پلیمر پارس، به وجود آمده است.. ما یک خانواده بزرگ چند هزار نفری را تشکیل میدهیم.
تمامی ماشین های مورد استفاده ما از برندهای شناخته شده و به روز اروپا است که ما برای رسیدن به کیفیت مطلوب و توان رقابت با تولیدات خارجی مجبور به استفاده از آنها هستیم مضاف بر اینکه این ماشین ها در داخل کشور تولید نمی شوند و کشور ما هنوز به این میزان از توسعه و تکنولوژی نرسیده است، اما سرویس و تامین و نگهداری این ماشین ها توسط صنعتگران توانای داخلی ما صورت می گیرد و در این حوزه گروه صنعتی پارس از نیروی خارجی استفاده نمی کند.
چرا چرم مصنوعی
مردم علاقه زیادی به استفاده از کالاهایی داشتند که از پوست حیوانات ساخته می شوند با ازدیاد این درخواست ها دانشمندان چرم مصنوعی را جایگزین استفاده از چرم طبیعی کردند تا به این وسیله نیاز جوامع مرتفع شود؛ در دنیا افراد زیادی وجود دارند که ما آنها را دوستداران محیط زیست مینامیم، آنها با کشتار حیوانات برای دستیابی به پوستشان مخالف هستند و یکی از دلایل مهم سوق دادن بازار به سمت استفاده از چرم مصنوعی هم همین مورد بوده است
اساس مواد اولیه ما اصولا از پتروشیمی ها اخذ می شود، یعنی پایه اکثر آنها یا گاز طبیعی است با نفت و با آب دریا که فرآوری شده و طی روندی تبدیل به چرم مصنوعی می شود.
کاکولیشن
سال ۱۳۹4 در روند توسعه و نوگرایی، گروه صنعتی پارس خط تولید وت را هم راه اندازی کرد. وت (Wet) به معنای خیس است و همانطور که از اسمش برمی آید به معنای چرم خیس است که در دنیا به چرم کاتولیت معروف است. امروز ما جزو محدود تولید کنندگانی هستیم که در ایران چرم مصنوعی یا همان کاگولیشن تولید می کند این نوع چرم همان است که در بازار ایران با نام ترمو هم شناخته و عرضه می شود. نمی دانم این اسم از کجا آمده اما اسم جهانی و بین المللی آن در بین مصرف کنندگان هات استامپ (liotstarmp) است، یعنی با استامپ داغ ضرب می زنند تا شکل و رنگ آن به دلخواه تغییر پیدا کند. در سال اخیر که همکاری ها با دوستان تولید کننده سررسید قوی تر شده به کار با لیزر روی سررسید چرم، که باز یک نوع کاگولیشن است تمایل بیشتری پیدا کرده ایم.
تمام تلاش های ما و هدف تعریف شده گروه صنعتی پارس ایجاد اشتغال و رونق بخشی به بازار داخلی است. به گفته مقام معظم رهبری امسال سال ایجاد اشتغال و کار است و ما نیز با این هدف گذاری در سال جاری همت مان را برای رسیدن به این مهم مضاعف کرده ایم. ما باید کاری کنیم که لااقل در این عرصه آنچنان ظاهر شویم که کمکی به اعتلای صنعت کشور شود و مشکل کمبود شغل هرچه بیشتر کاهش پیدا کند. با آغاز سال ۱۳۹۵ با توجه به مصرفی که هات استامپ در تولید سررسید دارد، وارد این بازار شدیم و روی این دست از تولیدات تمرکز کردیم که با کمک دوستانی چون مجموعه خوشنام کارا تدبیر با استقبال خوبی هم روبرو شدیم. آنها راهنمای ما بودند و به ما نظر دادند که تولید کنندگان سررسید به چه محصولی نیاز دارند و وقتی می گویند به ترمو احتیاج داریم، دقیقا چه چیزی مد نظرشان است ما در این راه تمام تلاش خود را به کار خواهیم بست تا هر چه بیشتر نیاز مصرف کننده داخلی را مرتفع کنیم و به این واسطه خروج ارز از بازار کشور را کاهش دهیم.
مزیت ها
در خرید محصول ما چندین مزیت برای یک تولید کننده داخلی وجود دارد، یکی از مهم ترین آنها بحث اعتماد است. مشتری ایرانی می تواند با اطمینان کامل خرید خود را به انجام برساند و تضمین های لازم را در دست داشته باشد. شما حساب کنید که مصرف کننده داخلی چند کانتینر بار از خارج کشور تهیه کرده و حالا موقع استفاده متوجه عیب و ایرادی در محصول وارداتی می شود، چه باید بکند؟ ارتباط گیری با آنها و آگاه کردن شان از ایراد محصول و یا این نکته که تولید آنها باب میل نبوده و نتوانسته توقعات را در زمان تولید برآورده کند، و دست یافتن به روندی برای جبران خسارت کار بسیار مشکلی است
نکته با اهمیت دیگر متوجه سرمایه در گردش این عزیزان به عنوان یک تولید کننده است. با خرید محصول داخلی سرمایه در گردش آنها به مقدار قابل توجهی کاهش پیدا می کند چرا که اگر کسی بخواهد محصولی را به کشور وارد کند باید حداقل سه تا چهار ماه قبل از زمان مورد نظر خریداری کرده و این مشکل در معامله گاهی باعث می شود که مبالغ هنگفتی از سرمایه بدون استفاده مانده و به اصطلاح تاجر دچار خواب سرمایه شود.
در این راستا می توان به نکات زیادی اشاره کرد که قبل و یا هنگام تولید می تواند خریدار داخلی را با مشکل روبرو کنید. به طور مثال در همین کار ما تولید کننده داخلی خرید خود را انجام داده و حتی بدون هیچ مشکلی در زمان تحویل و کیفیت خروجی دست به تولید زده اما سفارشات به شکلی رقم خورده که حالا احتیاج به مقدار بیشتری از یک رنگ خاص پیدا کرده و یا اصلا سفارشی به او ارجاع داده شده که رنگی خاص طلب می کند که توسط تولید کننده از قبل پیش بینی و تهیه نشده است، حالا چه باید کرد؟ ما در گروه صنعتی پارس تمهیداتی اندیشیده ایم که می توانیم در کوتاه ترین زمان ممکن نیازهای اینچنینی مشتریان مان را مرتفع کنیم.
مضاف بر اینکه همه می دانیم برای رونق اقتصادی کشور تا حد امکان باید از کالای تولید داخل استفاده کرد تا به این وسیله کارگر ایران بیکار نماند و چرخ صنعت، در گردش خود دچار مشکل نشود. مصرف کننده عمده این کالا می تواند با قیمتی حتی کمتر از مشابه های خارجی این محصول را خریداری کند. ما هم چون دیگر تولید کنندگان از اقتصاد آزاد استقبال می کنیم و قیمتهایمان تماما رقابتی است و در کنار آن همیشه نفع مصرف کننده را در نظر داریم. ما هرگز به کار خود نگاهی صرف منفعت طلبانه نداشته ایم و می دانیم که برای ورود به بازار جهانی باید در کنار کیفیت، قیمت محصول مان بتواند تولیدات خارجی دیگر را به چالش بکشد و رقیب و جایگزین خوبی برای آنها باشد.
تولیدات متنوع، مشتریان متنوع
تولیدات گروه صنعتی پارس امروز در صنایع و بخش های زیادی استفاده می شود. ما در صنایع تجهیزات خودرو، مبلمان، البسه، کفش، کیف و کمربند، انواع جلدهای سررسید و صنایع تزئینی خدمات رسانی می کنیم، می شود گفت تنوع رنگی محصولات ما نامحدود است چرا که ما برای هر سلیقه ای تولیدات داریم و وقتی رنگ دلخواه مشتری به دست آمد، بر اساس آن سفارشاتش را تولید می کنیم. اگر شما آرشیو ما را از بدو تاسیس این گروه صنعتی ملاحظه کنید، بالغ بر ۳۰۰۰ رنگ و مدل، طرح و ضخامت منحصر به فرد خواهید یافت. محصولات ما تنوع زیادی دارد چرا که ما یک مجموعه خصوصی هستیم که نیازمان را در ارتباط با مشتریان می دانیم و مهم ترین اصل در واحد ما مشتری مداری و احترام به خواسته افرد است، ما به این درک رسیده ایم که سلایق مختلفی بر کار ما حکم فرما است و معتقدیم که کسی در این بازار موفق است که بتواند خواسته های مشتریانش را به بهترین وجهی برآورده کند
ما با شرکت ها و برندهای فراوانی در صنایع متعددی همکاری داشته ایم و توانسته ایم آنها را به عنوان مشتریان ثابت خود جلب کنیم. می توانم به طور مثال در صنایع مبلمان اداری به شرکت هایی چون اروند، نیلپر و داتیس اشاره کنم که هر کدام به عنوان سرشاخه مصنف خود محسوب می شوند و مبلمان اداری اماکنی چون ساختمان اجلاس سران کشورهای اسلامی و مکان هایی از این دست را تجهیز کرده اند. در زمینه مبلمان خانگی هم شرکت های معتبری مشتری محصولات ما هستند.
در صنعت خودروسازی شرکت هایی چون خودرو آذین و یا شرکت برتز که تجهیزات و مبلمان داخلی اتومبیل های ایران خودرو را تولید می کند از مشتریان عمده تولیدات ما است. در ساخت جلدهای سررسید با برندهای شناخته شده ای چون کارا تدبیر و برگ سبز و دیگر دوستان همکاری داشته ایم، در صنعت کفش که خود مجموعه یک سابقه طولانی در تولیدش دارد، هم اکنون بیش از هزاران همکار در صنف تولید کنندگان کیف و کفش از تولیدات ما استفاده می کنند؛ آنها به واسطه اینکه چرم ما را در محصولات تولیدی بخش کفش ملاحظه کرده اند به کیفیت آن اطمینان دارند. ما با تلاش و توسعه مداوم کار توانسته ایم نامی شناخته شده در صنعت تولید چرم مصنوعی باشیم و مورد اطمینان صنایع زیادی قرار بگیریم، می توان گفت که امروز هر جا که چرم هست ما به نوعی حضور داریم.
تولید کننده تولید محور رویکرد ما
همیشه به این صورت بوده که تا می شود ارزش افزوده کار در کشور خودمان به خرج برسد تا اشتغال سازی شود و اقتصاد رونق بگیرد، از همین رو همواره به صنایع بالادستی خود نگاه کرده ایم و تمام توان خود را روی تولید مبانی و اساس کار قرار داده ایم. همین نگاه ما را از تولید کفش دستدوز به تولید چرم و بعد به تولید پلیمر که در هر دو صنعت کفش و چرم سازی مورد استفاده قرار می گیرده کشاند. ما تا جایی که توانایی داشته ایم تولیدمحورانه پیش رفته و سعی کرده ایم مواد اولیه مورد استفاده کارمان را خودمان تولید کنیم، اما به هر حال در تهیه ماشین ها و برخی مواد اولیه ضروری مجبور به استفاده از محصولات خارجی هستیم که در انتخاب آنها همیشه کیفیت برای گروه صنعتی پارس از هر فاکتور دیگری با اهمیت تر بوده است. دستگاههای ما و موادی که از آن یاد شد و هنوز قادر به تولید آن نیستیم از بهترین و شناخته شده ترین برندهای اروپایی و از کشورهایی ابر صنعتی چون آلمان و ایتالیا اخذ شده اند.
صادرات
گروه صنعتی پارس از سال ۱۳۷۳ به صادرات کفش های تولیدی اش پرداخت و در آغاز با صادر کردن محصول به کشور روسیه این روند را آغاز کرد پس از آن به کشور های مختلفی چون انگلستان کشورهای آفریقایی مانند نیجریه، تمامی کشورهای حوزه خلیج فارس، همسایگان شرقی غربی اهم از عراق و افغانستان و پاکستان، کشورهای آسیای میانه مثل قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، آذربایجان گرجستان، مولداوی و اگر این صادرات داشته ایم. متاسفانه در سال های اخیر با تحریم هایی که به وجود آمد این حوزه تا مقدار زیادی محدود شد. ما همچنان امیدواریم که با به تعادل رسیدن و پایداری وضع موجود بتوانیم صادرات را از سر گرفته و بیش از پیش در این زمینه کوشا باشیم، یکی از راه های شکوفایی اقتصاد داخلی همین صادرات و جذب بازار های جهانی است که در اهداف مجموعه ما تعریف شده
بازدید از خط تولید
ما در واقع دو بخش عمده داریم، یک بخش مواد سازی اولیه کاگولیشن و بخش دوم تولید خود گاگولیشن است که بعد از آن وارد کتینگ می شویم و مجموع این کارا با هم مراحل تولید چرم مصنوعی را تشکیل می دهند.
سخن پایانی
یادمان باشد که کارکنان و زحمتکشان این مرز و بوم از افتخارات و مباهات این کشور هستند، علی الخصوص اگر کاری که می کنند شامل ارزش افزوده ای بشود که سر سفره ایرانی می رود و جامعه را از سود کار خود منتفع می کند. بنده به عنوان یک تولید کننده داخلی، خواهش می کنم که مصرف کنندگان تا حد مقدور از جنس ایرانی استفاده کنند و نگاهشان را به این موضع تغییر دهند. نگاه ما باید به خرید جنس ایرانی نگاه حمایتی و توأم با تکلیف باشد. ما مکلفیم تا برای کارآفرینی و بهتر شدن وضع اقتصادی کشور تلاش کنیم، مطمئن باشید این عمل در طولانی مدت تاثیر خود را خواهد گذاشت. در وضع اقتصادی بهبود ایجاد خواهد کرد و به این طريق حسی از امنیت به جامعه تزریق خواهد شد، ما باید با همدلی و همکاری در پویا نگاه - داشتن جامعه مشارکت کنیم.
منبع : چاپ و نشر

چاپ این بخش

  سئو و بهینه سازی وب سایت چیست؟
ارسال‌شده توسط: ghatar - 04-05-2018, 04:04 PM - انجمن: سئو و بهینه سازی - بدون‌پاسخ

سئو مخفف کلمه بهینه سازی برای موتور های جستجو گر است.
در این مقاله سعی کرده ایم به صورت کاملا ساده و عامیانه توضیح دهیم تا برای کلیه افراد قابل فهم و درک باشد در ادامه همراه باشید تا با کارهای اولیه سئو آشنا شوید.
سئو به کلیه کاراهای که برای بهینه سازی سایت و ارتقاء رتبه سایت در موتورهای جستجو گر(گوگل) انجام می شود گفته می شود.
سئو از دو بخش کلی به نام onpage  وoffpage تشکیل  می شود که هر کدام از آنها دارای نکات بسیاری است که رعایت تمام نکات در داشتن سایتی بهینه و دارای جایگاه مناسب الزامی است.
سئو در نگاه اول کاری بی ثمره است اما اگر کمی به آن بها داد شود از همه قسمت های یک مجموعه حائز اهمیت تر می باشد به طور خلاصه اگر بخواهیم بررسی کنیم سئو درصورت کامل بودن سایت از نگاه کد نویسی و رعایت اصول اولیه،  بهینه سازی کد ها انجام می دهد.
سئو سایتی که از نظر کلی بهینه شده از سمت کد وصفحه بندی باشد وارد بخش دوم کاری می شود که به روشهای مختلفی انجام میگردد.
سئو در بخش دوم  کاری دارای روش های مختلفی است که این روش ها به روش های اخلاقی و ناجوانمردانه دسته بندی می کنند.
سئو اخلاقی به سئو ای گفته می شود که طبق اصول و الگوریتم گوگل انجام میگیرد که در اول هر سال میلادی دارای تغییراتی در الگوریتم ها بوده و یا الگوریتم جدیدی رونمای می شود.
سئو ناجوانمردانه به سئوای گفته می شود که بر خلاف سئو اخلاقی بوده بیشتر از راه های دور زندن الگوریتم ها استفاده می کندد، شاید نسبت به روش اول زودتر به نتیجه برسد اما با احتمال حذف کلی سایت از نتایج جستجو روبه رو است و شاید هرگز به نتایج بر نگردد وسایت باید به صورت کلی حذف شود و از ادرس دامنه دیگری استفاده کنید.
منبع: سئوبروز

چاپ این بخش

  леонардо лекарство цена
ارسال‌شده توسط: Migueldiaks - 01-05-2018, 06:50 PM - انجمن: گردشگری - بدون‌پاسخ

леонардо лекарство отзывы

леонардо лекарство от простатита

چاپ این بخش

  آموزش ژست گرفتن برای عکس
ارسال‌شده توسط: azade1992 - 30-04-2018, 04:44 PM - انجمن: خدمات مجالس - بدون‌پاسخ

آموزش ژست گرفتن برای عکس به شما کمک می کند عکس های منحصر به فردی داشته باشید. در این پست نحوه ژست گرفتن و ژست عکس دخترانه، پسرانه و عروسی را آموزش می دهیم.
ژست گرفتن با توجه به شرایط محیطی و آب و هوایی می تواند تعیین شود. قبل از هر چیز مشخص کنید که می خواهید عکاسی در آتلیه عروس یا اسپرت داشته باشید؛ و یا اینکه ترجیح می دهید در طبیعت از شما عکس گرفته شود.
اصول ژست گرفتن در عکاسی آتلیه
آتلیه ها معمولا دکورهای مختلفی دارند. پوپک استودیو بسته به اینکه شما متقاضی عکس اسپرت عروس و داماد هستید یا اینکه می خواهید به صورت تکی عکس اسپرت بیندازید آتلیه ای را با دکور ویژه در اختیار شما قرار می دهد. پیشنهاد می کنیم قبل از بستن قرارداد و هرگونه تصمیمی جهت انتخاب نهایی آتلیه، حتما از دکور های آن بازدید کنید تا مطمئن شوید مورد دلخواه شما می باشد. روز عکاسی برای اینکه بتوانید ژست های بهتری بگیرید حتما وسایل مورد نیاز را با خود به همراه داشته باشید. این وسایل اغلب لباس و اکسسوری است که لیست تقریبا کاملی از آن ها را در پست “برای عکس اسپرت چی همراهمون ببریم؟” بای شما جمع آوری کرده ایم. عکاسی در آتلیه معمولا از نوع عکاسی اسپرت است مگر اینکه شما زوج و عروس و داماد باشید و با لباس عروسی و دامادی قرار باشد از شما عکاسی شود که در این صورت سبک عکاسی کاملا متفاوت است. اصول ژست گرفتن در عکاسی آتلیه را حتما با عکاس خود پیش بروید و سعی کنید تا اتمام ایده های عکاس، به او ایده ندهید. در کنار آن اگر خانم هستید سعی کنید ناخن های مرتبی داشته باشید؛ دست های خود را در عکس ها باز و کشیده نگه دارید؛ موهای خود را در حالات مختلف بسته و باز و نیمه باز بگذارید؛ پاهاتان را نزدیک به هم و گاهی حالت ضربدری بگذارید؛ در بعضی از عکس های نیم رخ یکی از پاهایتان را بالا بیاورید؛ کش و قوس های زیبا داشته باشید؛ لبخند را فراموش نکنید و اگر عینک آفتابی میزنید در بیشتر وقت ها به افق محو شوید و لبخند ملیح تری داشته باشید. اگر آقا هستید انگشتان خود را جمع کنید و دست های یتان را حالت مشت نگه دارید. در تصاویر دست هی خود را به صورت نیم در جیب شلوارتان بگذارید و یا اگر کت اسپرت پوشیده اید گوشته کتتان را با دست بگیرید. در بعضی از تصاویر به ساعت مچی خود نگاه کنید؛ سعی کنید پاهای خود را با فاصله از هم قرار دهید، کشیده ومحکم بایستید و قوز نکنید و در کل حالتی مردانه به خود بدهید. لبخندهای زیبا را در بعضضی از عکس ها فراموش نکنید. شما نیز مثل خانم ها اگر عینک آفتابی زده اید سعی کنید مستقیما به دوربین نگاه نکنید.
سئو خرید فورتی نت نمایندگی فورتی گیت خرید فورتی وب فایروال سوفوس فایروال سایبروم نماینده فروش فورتی آنالایزر نمایندگی emc  تجهیزات شبکه فروش کوانتوم سایبروم پلاستوفوم یونولیت
اصول ژست گرفتن در عکاسی فضای باز
عکاسی فضای باز زیبایی خاص و متفاوتی نسبت به فضای بسته و آتلیه دارد. اگر بهار را دوست دارید می توانید از نظاط و سرسبزی طیعت بهاری استفاده کنید و در هوای تازه انرژی زیادی بگیرید و شادی حاصل از این انرژی به چهره شما در عکس اضافه می شود. اگر تابستان را دوست دارید سعی کنید اول عکس های بخش سایه و زیر درختان را بگیرید و بعد به عکاسی زیبا زیر تلالو خورشید برسید چر که ممکن است آرایش و پوستتان خراب شود و یا به علت تعریق لباس هایتان بدفرم شوند. طبیعت پاییزی گزینه بسیار زیبای دیگری است که نمی توان از رنگ های زرد و نارنجی و برگ های ریخته شده بر زمین به سادگی گذشت. اگر مثل من عاشق زمستان هستید عکسبرداری در برف را از دست ندهید. در عکاسی فضای باغ که معموا در فیلمبرداری عروسی نیز مورد استفاده قرار می گیرد، در ژست گرفتن قدرت مانور بیشتری داری. علاوه بر اصول گفته شده در بخش آتلیه می توانید با درختان و میوه ها و حتی رودخانه، کوه، جوی آب و غیره هماهنگ شوید و ژست های طبیعی بگیرید.

منبع: آموزش ژست گرفتن برای عکس

چاپ این بخش

  دریاچه اوباری بهشتی در دل جهنم
ارسال‌شده توسط: tourarzan - 29-04-2018, 01:34 PM - انجمن: اماکن گردشگری - بدون‌پاسخ

دریاچه ای رویایی در دل کویر لیبی

تور لحظه آخری صحرای بزرگ آفریقا
در میان جلوه‌های گوناگون طبیعت، بیابان و کویر شاید آن گونه که باید و شاید جلب توجه نکند. بی‌شک نمی‌توان منکر زیبایی و شکوه این چشم انداز خیالی شد. جایی که همه چیز ساده اما در عین حال پر رمز و راز جلوه می‌کند. در این مقاله دریاچه ای را به شما معرفی می کنیم که در دل کویر قرار دارد یعنی با یک تور طبیعت گردی و تور داخلی هم کویرگردی می کند و هم می توانید از طبیعت سرسبز و بکر دریاچه شنی اوباری لذت ببرید.

دریاچه اوباری در بیابان لیبی و شمال صحرای بزرگ آفریقا می باشد. اطراف این دریاچه به اندازه ای سرسبز و زیبا است که باورش سخت است که در دل کویر چنین بهشتی وجود دارد. پس تور خارجی ارزان می توانید دریاچه اوباری را ببینید. شما با ویزای دبی هم می توانید سفری دال انگیز به دبی داشته باشید.

دریاچه شنیِ اوباری محوطه‌ای وسیع از تپه شن های مرتفع در منطقه‌ی «فزان» در جنوبِ غربی لیبی است. دویست هزار سال قبل، این‌جا منطقه‌ی مرطوب و حاصلخیز بود که باران زیادی در آن می‌بارید و رودخانه‌های جاری فراوانی داشت.

این رودخانه‌ها، دریاچه‌ی بزرگی را تغذیه می‌کردند، دریاچه‌ای به اندازه‌ی جمهوری چک در آبگیر فزان که به آن دریاچه‌ی «مگا فزان» می‌گفتند.
در آن دوران که اصطلاحاً به آن دوران مرطوب می‌گویند، این دریاچه مگا فزان به بالاترین اندازه‌ی خود یعنی صد و بیست هزار کیلومترمربع رسید. تغییرات آب و هوا باعث شد تا این ناحیه، درواقع بخشی از ساهارا، به‌مرور زمان خشک‌شده و بین سه هزار تا پنج هزار سال قبل، رفته‌رفته تبخیر شود.

امروزه بقایای دریاچه مگا فزان به شکل دریاچه‌های کوچکی در میان تپه شن های مرتفع شبیه لکه‌های مرطوبی در بیابان پخش شده‌اند. در حال حاضر حدود بیست دریاچه در واحه‌های زیبایی با نخل‌هایی در حاشیه‌ی دریاچه شنی اوباری وجود دارد که به شکل ناهنجاری‌هایی در محیط سخت و زمخت بیابانی سر برآورده‌اند.


دریاچه‌های اوباری بسیار نمکی و شور هستند. این مسئله به خاطر آن است که این دریاچه‌ها به‌طور مداوم تبخیر می‌شوند و هیچ رود دیگری نیست که به آن بریزد و آنها را پُر کند لیبی هیچ رود پایدار و قدیمی‌ای ندارد که عمری چندین ساله داشته باشد.
این مسئله باعث شده که مواد معدنی حل‌نشده در آب دریاچه‌های اوباری متراکم شود. برخی از دریاچه‌های اوباری تقریباً پنج‌برابر شورتر از آب دریا هستند. برخی از آنها به خاطر وجود جلبک‌های مقاوم به نمک، تقریباً به رنگ قرمزِ خونی‌ درآمده‌اند.

بلیط هواپیمای نجف

چاپ این بخش

  спрей для похудения из японии спрей заказать
ارسال‌شده توسط: Arseniybiact - 27-04-2018, 08:50 PM - انجمن: گردشگری - بدون‌پاسخ

бриджи для похудения hot shapers купить бриджи для похудения hot shapers размеры

چاپ این بخش

  free mobile porn tube
ارسال‌شده توسط: DarylTassy - 23-04-2018, 04:31 AM - انجمن: گردشگری - بدون‌پاسخ

Tune in for some of the most rated and most needed porn movies online by simply browsing nudevista.pro, the number one place where you can see any cats of videos porno xxx your mind desires in seconds. The sexy porn stars, the finest teens and many more, all available to rock your sexual fancy with mind blowing lesbian porn videos. Only most rated adult content in HD image and with the best options you can get, all for free at nudevista.pro, the only place to execute your fantasia in proper modes.

چاپ این بخش